Peyzaj, çevre içerisinde yer alan  çeşitli karakterdeki doğal ve kültürel elemanların, estetik ve fonksiyonel bir şekilde bir araya getirilerek düzenlenmesi sanatıdır.

Peyzaj düzenlemeleri denildiğinde akla her ne kadar bitki düzenlemeleri gelse de aslında bu konu o kadar sığ bir konu değildir. Peyzaj düzenlemesi, bitkilerin devamlılığını sağlamak için sulama sistemlerinden, görsel ve fonksiyonel bütünlüğü oluşturabilmek adına aydınlatma sistemine hatta ve hatta sert zemin düzenlemelerine kadar uzanabilen bir bütün halinde düşünülmesi gereken sistematik bir mekan oluşturulmasını sağlamaktadır.

Peyzaj düzenlemeleri belirli bir peyzaj projesi hazırlanarak yapılmaktadır. Bu projeler imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanların insan yaşamını güzelleştirmesine yönelik peyzaj mimarları tarafından hazırlanmakta olan projelerdir.

Bu projelerin hazırlanmasında, özellikle sunum ve görselleştirme aşamalarında belli başlı bilgisayar programlarından yararlanılmaktadır.

Standart bit peyzaj düzenlemesinde;

  • Vaziyet planı
  • Peyzaj uygulama projeleri
  • Yapısal ve bitkisel mahal listeleri
  • Kesitler
  • Görünüşler
  • Ve etüd çalışmaları yapılarak düzenlemeye şekil verilmektedir.

Özellikle site tarzında yapılan toplu konutlarda yapılar dışında kalan alanların yeşillendirilmesi ya da göze hoş görünür bir şekilde farklı binaların konumlandırılması bu binaların boyama şekilleri ve etrafında yer alan boşluklara zemin etüdü yapılarak farklı sert zemin düzenlemelerine gidilmesi de peyzaj düzenlemeleri içine girmektedir.

Günümüzde çarpık kentleşmenin sonucunda ortaya çıkan kentsel dönüşüm projelerinde pek çok rekreasyon alanları yapılmakta ve bu alanların hepsinin birer peyzaj düzenlemesine, peyzaj projesine ihtiyacı bulunmaktadır.