Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri de planlı şehirleşememesi ve çarpık kentleşmenin özellikle metropol dediğimiz büyük kentlerde bir hayli yaygın olmasıdır. Günümüzde şehirlerin büyük göçler aldığını göz önünde bulundurduğumuz da konut projelerinin önemi bir kat daha artmaktadır.

Elbette konut projeleri yapılırken belli süreçlerden geçilmesi projenin şehir mimarisine uygun olması gerekmektedir. Konut projesi yapılmadan önce bazı ön bilgilerin bilinmesi, konut projelerinin mimarlar tarafından incelenmesi gerekmektedir.

İnceleme safhasında projenin yapılacağı yeri imar durumu, yapılacak yapının kaç katlı olacağı veya ne kadar büyüklükte olacağı iyi hesap edilmelidir. Binanın hangi amaçla kullanılacağı belirlendikten sonra, binanın yapılacağı arsanın durumu, ölçüsü, topografik ölçümleri ve bölgedeki malzeme durumu detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Sonrasında mimar tarafından çizilen projenin yapımı için işçiliğe başlanır.

Tüm bu aşamalardan sonra, konutun su tesisatı projesi, ısıtma ve sıcak su düzeneği, iklimlendirme ve diğer istekler değerlendirmeye alınır. İnşaat tarzı, deprem riskinin hesaplanması ve tedbirlerin alınması yapım aşamasında değerlendirmeye alınmaktadır.

Ayrıca konut projeleri yapılırken ulaşım, nüfus gibi diğer etkenlerde göz önünde bulundurulmadır. Bir konut projesinde insanların tüm ihtiyaçlarını giderebileceği, ilerde yaşanılabilir bir alan olarak kullanılabilecek tüm etmenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Tabii yukarıda anlatılan durumlar genelde betonarme binalar için geçerlidir. Günümüzde prefabrike binalardan da farklı konut projeleri çıkmaktadır. Ancak yine de izlenecek yol projelendirme kısmında birkaç küçük detayın dışında (deprem durumu hesaplama, ısı yalıtımı vs.) çok farklı olmamaktadır.