Günümüzde yapılan konut projelerinde özellikle danışmanlık hizmeti önem arz etmektedir. Konutun yapılacağı alanın risklerini gerçekleştirmek ve projenin hedeflerine en verimli şekilde ulaşmasını sağlamak için proje yönetim ve uygulama ekiplerine destek veren kişilere proje danışmanı denmektedir.

Proje danışmanlığı, inşaat sektörüne neler katıyor sorusuna aşağıdaki cevapları verebiliriz;

  1. Proje ile ilgili kararların daha hızlı ve etkin bir şekilde alınmasını sağlar
  2. Potansiyel riskleri önceden tespit ederek, bu risklerin azaltılmasına yardımcı olur
  3. Karar alma süreçlerini kontrol edip, basitleştirmeyi ve projenin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

Proje danışmanlığı hizmeti, proje fikrinin belirlenmesinden proje uygulama sürecinin sonlanmasına kadar geçen sürecin bütününü kapsamaktadır. 

Özellikle son zamanlarda metropol dediğimiz fazlaca göç almakta olan şehirlerde çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek adına, kentsel dönüşüm faaliyetlerine başlanmış olup bu yapılacak kentsel dönüşümün yer tespiti, yapım aşaması ve sonrasında projenin tam anlamıyla şekillendirilebilmesi için proje danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Proje danışmanlığı yapılacak olan binanın özelliklerine göre değişkenlik göstermek ile birlikte genelde şu aşamalarda danışmanlık yapmaktadır;

  • Yeşil Bina danışmanlığı (Peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları için)
  • Aydınlatma danışmanlığı
  • Elektrik Alt Yapı danışmanlığı
  • Alt yapı danışmanlığı
  • Deprem danışmanlığı
  • Mimari proje danışmanlığı
  • Zemin iyileştirme danışmanlığı

olarak sıralayabilmemiz mümkündür.

Bir bütün olarak düşünülmesi gereken proje danışmanlığı binanın yapımında oluşacak olan resmi daire işlerini de kapsamaktadır. Belediyeden ruhsat almaktan, elektrik, su ve doğalgaz sistemlerini kontrol ettirmekten tutun da tapu dairesine emlak beyannamesini vermeye kadar uzanan bir süreç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.